۱۳۹۱ مرداد ۲, دوشنبه

قرار داد معادن ذغال سنگ بامیان و پیامد های آن...


قرار داد معادن ذغال سنگ بامیان و پیامد های آن...
اخیرا معادن ذغال سنگ اشپشته و کلیج طی یک قرار داد برای شرکت چینی MCC واگذار گردیده است. این قرار داد توسط وزارت معادن و صنایع صورت گرفته که به اصطلاح از استخراج غیر قانونی آن جلو گیری نموده و  استخراج آن به کلی مسدود شده است. این معادن قبل از عقد این قرار داد توسط مردم محل بصورت غیر مسلکی استخراج میشد که افراد زیادی درآنجا مشغول کار بوده و ازین طریق امرار معاش مینمودند ولی اخیرا با مسدود شدن استخراج این معادن افراد که در آنجا مشغول کار بودند بیکار شده و اعتراضاتی را نیز به همراه داشته است و بعضاً نا امنی های بوجود آمده ای اخیر در دره شکاری  را  نیز ناشی از مسدود شدن استخراج این معادن میدانند.
شرکت MCC که کار معدن مس عینک لوگر را نیز عهده دار میباشد این معادن را جهت تولید انرژی حرارتی قرار داد نموده است و برق مورد نیاز معدن مس عینک را باید ازین طریق تامین نماید. و به گفته ای سخنگوی وزارت معدن و صنایع  "ازین برق برای تنویر ولایت لوگر و کابل نیز استفاده خواهد شد" در حالیکه امروزه در ولایت بامیان به اندازه (1) وات برق دولتی وجود ندارد تا مردم از آن استفاده نماید اما این  برق که از معادن ولایت بامیان بدست می آید اينگونه به نظر ميرسد كه  مردم باميان از آن بی بهره خواهد بود.
اما با وجود اینکه تا حال عواید بدست آمده از معادن ولایت بامیان مربوط ولایت بغلان بوده با آنهم قیمت ذغال سنگ در بازار بامیان ارزان و قابل دسترس بود ولی اخیرا با مسدود شدن استخراج این معادن قیمت فی بوری ذغال سنگ از 250 افغانی به 480  افغانی افزایش یافته است. که با افزایش قیمت ذغال سنگ و کم یاب شدن آن در بازار بامیان و نگرانی های از جهت مسدود ماندن این معادن، متاسفانه  باعث آن شده تا مردم جهت تامین مواد ارتزاقی زمستانی شان با هجوم و استفاده بی رویه از هیزوم کوهها مواد سوخت زمستاني خويش را ازين طريق تامين نمايد. و دقیقا میدانیم که این کار باعث تخریب محیط زیست میشود چون قطع کردن و از بین بردن هیزوم و گیاهان که از فرسایش خاک،  جاری شدن سیلابهای مخرب و برف کوچ ها جلو گیری مینماید باعث تشديد اين خطرات ميگردد. كه از یک طرف جاری شدن سیلاب ها و برف کوچ ها را تشدید میبخشد و از طرف دیگر محیط مناسب مالداری را دچار مشکل ساخته و سرسبز بودن کوهها را از بین میبرد چنانکه فعلا هم ولایت بامیان از اثر استفاده بی رویه از هیزوم و قطع گیاهان از ناحیه سیلاب ها و برف کوچ ها صدمات مالی و جانی فراوانی  را متحمل شده و متحمل ميشود.  اما با آنهم مردم متوجه این امر نبوده و بصورت بی رویه ازهیزوم استفاده می نمایند.
اما درین میان جهت جلوگیری از صدمات و خساراتی که ازین ناحیه قابل انتظار میباشد باید بدیلی برای تامین مواد ارتزاقی مردم در نظر گرفته شود تا مشکلات مردم نيز مرفوع گردد که بهترین بدیل برای جلوگیری از قطع و استفاده بي رويه از هیزوم و گیاهان کوهی اولا استفاده از معادن ذغال سنگ منطقه میباشد که بصورت آسانتر و ارزان در دسترس مردم قرار گیرد. دوما غرص نهال های غیر مثمر میباشد که هم پاسخ گوی نیاز های مردم جهت سوخت میباشد و هم منتطقه سرسبز را خواهیم داشت.
درین زمینه توجه جدی مقام محترم ولایت بامیان، ریاستهای: محیط زیست، زراعت و مالداری، معادن و صنایع و مبارزه با حوادث طبیعی و نهاد های ملی و بین المللی حفاظت از محیط زیست را میطلبد تا از تخريب محيط زيست جلوگيري نمايد همچنان بديلي براي هیزوم و از بین بردن گیاهان کوهی ارائه نمايد كه مهمترين بديل دومورد (ذغال سنگ و غرص نهال هاي غير مثمر) ميباشد كه حتي اگر از طريق اجبار غرص نهال غير مثمر صورت گيرد.  تا باشد که ازین طریق از خسارات بروز حوادث طبیعی چون سیلاب، برف کوچ كاهش داده و زمینه رشد مالداری را مهیا سازد.  با اميد آنروز...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر