۱۳۹۱ مرداد ۲, دوشنبه

خسارات سيلابهاي اخير در باميان.


خسارات سيلابهاي اخير در باميان.
سیلابهای جاری شده ای  اخیر در ولایت بامیان خسارات  زیادی را به بار آورد که این خسارات توسط کمیته  مبارزه با حوادث طبیعی برآورد شده است:
توضیحات
مرکز ولایت
ولسوالی کهمرد
ولسوالی یکاولنگ
ولسوالی سیغان
تعداد قریه متضرر شده
8
5
55
20
تلفات حیوانی

8
8

زمین تخریب شده به جریب
113.3
1345
10090
180
جوی و کانال تخریب شده به متر
4000
1100
27155
8000
سرک تخریب شده به متر
600
1500
36000

تخریب خانه
10
230
65
35
بند برق و آسیاب آبی تخریب شده

1 بند برق
2

سربند جوی و ناهور(نَوور)
6
5

90
پل و پلچک
8
5
45
24
نهال مثمر و غیر مثمر
130 مثمر /200
688مثمر/ 1200
2480 مثمر/ 48820

دیوار استنادی  تخریب شده به متر
500

204
500
تعداد فامیل های متضرر شده
91
304
407
300
مطابق آماری که در جدول فوق ارائه گردیده است خسارات فراوانی برای مردم وارد شده است که توجه جدی دولت را می طلبد تا از طریق کمکهای عاجل برای رفع مشکلات این مردم اقدام نماید. البته گفتنی است که این گونه حوادث هر ساله متوجه مردم در بامیان می باشد که بعضا کمکهای ناچیزی از طریق کمیته مبارزه با حوادث طبیعی صورت گرفته است که پاسخگویی نیاز های مردم نبوده است. اگر به دادی این مردم رسیده نشود، به احتمال خیلی زیاد که مردم محل منطقه را ترک نمایند. چنانچه كه مردم از ولسوالي ها از اثر بي كاري و نبود امكانات اوليه زندگي همه ساله منطقه را به مقصد شهر ترك ميكنند....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر