۱۳۹۱ مرداد ۲, دوشنبه

گفتگوی با داوود صداقت در رابطه به مسایل اخیر بامیان


گفتگوی با داوود صداقت در رابطه به مسایل اخیر بامیان
 DSC01822گفتمان دانشجو:آقای صداقت از اینکه برای ما وقت دادید تا لحظه ای با شما در رابطه به مشکلات اخیر در بامیان و موضاعات مهم گفت و شنودی داشته باشیم جهان سپاس و تشکر.
داوود صداقت: تشکر از شما جوانان، وسلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شهروندان بامیانی و خوانندگان ماهنامه گفتمان دانشجو.
گفتمان دانشجو: آقای صداقت به عنوان اولین سوال ازشما، اعلان نا درست احصائیه مرکزی افغانستان راجع به نفوس بامیان چه پیامدهای را خواهد داشت؟
آقای صداقت: به نظر من پیامد اعلان احصائیه مرکزی افغانستان که نفوس بامیان را 368000 نفر اعلان نموده است،بدور ازهر گونه واقعیت آماری است که هیچگونه منطقی به مشروع بودن آن نمی افزاید. که این نفوس شماری نه دقیق ونه خانه به خانه است و نه حتی بصورت علمی و حقیقی اش نمونه گیری  هم در بامیان و ولسوالی های این ولایت صورت نگرفته و ارقامی را که احصائیه مرکزی اعلان نموده است بصورت تخمینی و چیزی که مطابق میلش بوده اعلان نموده که بیدون کدام تفکر و تآمل  غرضی را در ین بخش در ذهن آدم تداعی میکند، بصورت نمونه خدمت تان اگر عرض کنم، از صد فامیل در منطقه ی که خودم از آن دیدن نموده ام، تنها ده فامیل آن را سروی و ثبت نموده است، که این ده فامیل تفاوت فاحش با آن نود فامیل دیگر دارد که این نمونه تکرار شده در تمام مناطق بامیان که نشاندهنده اینست که کارمندان این اداره از سری کوتل نفوس شماری را انجام داده است.  
نفوس شماری که طی چندین بار در ولایت بامیان گرچند بصورت ابتدایی وبا کمترین هزینه انجام شده نشان میدهدکه این ولایت بیشتر از 700- 800 هزار نفر نفوس دارد که از نظر من احصائیه مرکزی هم سیاست غلط وفاشسیتی اکادمی علوم افغانستان را دنبال نموده است!شما بیبنید اگرما امروز در افغانستان هم پذیری و وحدت ملی را نتوانیم بوجود بیاوریم و یا حداقل مردم را به این اصل باورمند بسازیم ویااگر در بین اقوام کشور اعتماد سازی صورت نگیرد به احتمال خیلی زیاد افغانستان دوباره به دهه 60-70 باز خواهد گشت؛که مسول این بحران کی خواهد بود مردم باید بداند؟! و درطرف دیگر زمام داران کشور وظیفه دارند که حق و حقوق تمام اقوام و اتباع ساکن در کشور را تضمین کند ودر ضمن از مسایل که باعث بوجود آمدن اغتشاشات میگردد جلوگیری نماید،که درین قسمت ریس جمهور کرزی اقدام خوبی را گرفت اما باید کوشش شود در آینده پیش از آنکه عملی صورت گیرد قبل از
قبل سنجیده شود.و ما درکشور زندگی میکنیم که دارای قانون اساسی است و حقوق و تکلیف همه در آن گفته شده وباید قبل از همه آنانی که میدانند از قانون اساسی کشور پیروی نمایدو اگرخدا نخواسته قانون شکنی ها رواج یابد، حتی نظام که با پشتوانه جامعه ملل شکل گرفته پایدار نخواهد ماند.
گفتمان دانشجو:جناب صداقت، شما اشاره داشتید به اکادمی علوم افغانستان در باره اطلس اتنوگرافی اقوام غیر پشتون، که به قول بزرگان در آن به مردم هزاره بصورت مستقیم اهانت صورت گرفته،آیابه نظرشما در حالی حاضرافغانستان در وضعیت قرار دارد که آماده پذیریش چنین موضوعات باشد؟
داوودصداقت: بلی افغانستان در شرایط قرار ندارد که چنین موضوعات را که مرکز اکادمی علوم افغانستان نشر نموده است داشته باشد بلکه مرکز اکادمی علوم و یا تمام نهادی علمی و فرهنگی باید دنبال موضوعاتی باشد که بتواند شگاف های موجود دربین اقوام افغانستان را نزدیک بسازد نه اینکه ما به نا دانستگی های گذشته خویش دامن بزنیم.بلکه ما باید در پی  راه حل های باشیم که بتواند نیازمندهای مردم افغانستان را تامین نماید،جامعه افغانستان قبل از همه چیز و به خصوص مشخصات قومی را که اکادمی علوم نشر نموده است،باید روی موضوعات چون:عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، هم گرایی فرهنگی،اشتراکی ساختن و سهم دهی اقوام محروم در ساختار سیاسی کشور وتوزیع داشته ها کشور بصورت عادلانه و براساس نیازمندهای اجتماعی اقوام  ویا بیان نقش هر گروه قومی در دفاع از آزادی کشور، شجاعت و ایثار شان مینوشت ! که متاسفانه گروه و دسته چیز فهم ما بیشتر از توده های به این موضوعات تنش آفرین وکلیشی دامن میزنند.و هویت ملی افغانستان را و بصورت مشخص ملت هزاره را به بازی گرفته است که این اقدامات مرکز اکادمی علوم افغانستان در واقع خلاف قانون مصوبه اساسی افغانستان است ،که این عمل نه تنها افغانستان را به انکشاف و ترقی سوق نمی دهد بلکه به سمت منجلاب و جنگهای بعدی سوق خواهد داد!متاسفانه جای نگرانی است برای تمام ملت افغانستان که یک مرکز بنام اکادمی علوم یک کشور به سوی تبعیض نژادی، لسانی و... در حرکت باشد در حالیکه قشر دانسته افغانستان نیز در آنجا حضور دارند!از دیدگاه من مرکز اکادمی علوم افغانستان آماری را که در قسمت اقوام افغانستان به نشر رسانیده یعنی هزاره ها 9% تاجیک ها 11% ازبک ها 7% و متباقی نفوس افغانستان را پشتون ها تشکیل میدهد. و بعد از مدت زمانی کتابی را به نام اطلس اتنو گرافی به نشر رسانید که درآن کتاب نقض صریح قانون اساسی افغانستان صورت گرفته است، که درآن آمده است که در مناطق مرکزی افغانستان قومی  به نام مغول زندگی مینماید که بجای هزاره از مغول نامبرده است. درحالیکه  قانون اساسی افغانستان 14 قوم به رسمیت شناخته شده است که صاحبان اصلی این مرز و بوم میباشد افغانستان از خود قوانین دارد که آن هم قانون اساسی افغانستان است مرکز اکادمی علوم افغانستان با کدام معیار دقیق احصائیه گیری و به استناد از کدام ماده قانون اساسی به چنین اعمال خود ساخته و تبعیض آمیز دست زده است.که هم نقص صریح قانون اساسی است وهم ملتی را بصورت فیزیکی میخواهد حذف نماید، راههای حذف ونادیده گرفتتن یک گروه ویک قوم دیگر تمام شده است و ملتها بیدار و آگاه شده است، و مردم ما  دارای تاریخ پر افتخار درر تمام دوره های تاریخی این کشور بوده که میتوان از رهبری این مردم درر دوران جهاد و مقاومت نام برد که در آن زمان همه در فکر قتل وترور بود اما او از برابری،وحدت ملی و مشارکت مردم در ساختار می گفت.او با خونش هویت مارا در قانون اساسی نوین وبعد از فروپاشی مذدوران حک نمود. که همه شاهدجهاد و فداکاری مردم ما و دفاع شان از عزت و سربلندی افغانستان میباشند بجای قدر و میباشند بجای قدر و به نیکی یاد کردن ازین مردم شروع می کنند به بد و رد گفتن های گذشته شان،بیبنید امروز در افغانستان کسی که چهل سال مردم را در تاریکی نگهداشت بابای ملت میشود اما بابه مزاری با همه طرح های که برای عمران و اتحاد افغانستان داشت چه جایگاهی را در افغانستان دارد؟! مزاری متعلق شده به قومی خاصی، باید از مزاری و هم مانند وی بعنوان چهره های ملی یاد شده و تمام ملت برای معرفی کردن آنها بدنیا نشان دهند که ما هم افرادی را داشتیم که خیلی از واقعیت ها را درک میکردند.
گفتمان دانشجو: آقای صداقت وضعیت بامیان  را بطور کل چگونه بررسی میکنید؟
داوود صداقت: از نظرمن شهروندان ولایت بامیان همان شهروندان درجه سه ی است که هیچ حقی را بر دولت مرکزی ندارد ودولت هم هیچ خواست و صدای بامیانی ها را در نظر نمی گیرد،و در بامیان ما شاهد هیچگونه انکشاف و کارهای زیر ساختی و اقتصادی و...نمیباشیم! وما از بامیان به عنوان یکی از پایگاه های مردمی و مقاومت در برابر نیروهای اشغالگر نه کدام وزیری و نه کدام والی در نظام افغانستان داریم. در حالیکه مردم بامیان دارای نیروی خوب فکری و تخصصی و در کل نیروی مدیریتی میباشد،اما بامیان ده سال است که آب آشامیدنی ندارد، برق ندارد، دانشگاه بامیان با چهار دانشکده اش تا حالا لیلیه برای محصلان ندارد، معدن که به والسوالی  کهمرد بامیان مربوط است اما تمام عواید آن به بغلان مربوط است.در حالیکه باید از عاید آن برای نیازمندهای بامیانها در قدم اول صورت گیرد و این یکی از صدها نمونه ی است که من اشاره نمودم،در کل مردم بامیان مورد کم توجه دولت وحتی بی توجه ی دولت جناب کرزی قرار میگیرد.
دولت خود در مورد نا امنی راه های بامیان و بعضی از ولسوالی ها و بی تفاوتی ها را اختیار کرده است. که با دشمنان صلح و امنیت و ثبات و تروریزم بین المللی از راه بسیار نرمش سری تسلیم شدن را پیش گرفته است. که از یک موضع بسیار ضعیف برخورد میکند. در ولایت میدان وردک آقای کرزی فرمان داد که معضله کوچی ها باید حل شود. برای کوچی ها اسکان داده شود. اما آن فرمان تا بحال عملی نشد شاید خود رئیس جمهور فرمانش را پی گیری نکرده است. کوچی های مسلح نیست بلکه شبکه تروریستی و گروه طالبان است، کسانیکه با بیرق سفید طالبانی با شعار طالبانی و ایدئولوژی طالبانی به قتل عام مردم بهسود و به آتش کشانیدن خانه های مردم بی دفاع پرداخته است،آیا باز هم کوچی و مردم بی سرپناه هستند؟!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر