۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۶, سه‌شنبه

از آزادي مطبوعات در باميان تجليل شد


از آزادی مطبوعات در بامیان تجلیل شد
این محفل در سالون حفیظ میراث های فرهنگی بامیان توسط کانون تفاهم برگذار گردیده بود ،مهمانانی که در این محفل حضور داشتند هریک: آقایان محمد آصف مبلغ معاون مقام ولایت ،حاج صادق علییار،اسماعیل ذکی، نمایندگان یونما وحقوق بشر دفتر ساحوی بامیان، اصحاب رسانه ها، محصلین دانشگاه بودند.
SAM_2960
درین جلسه که بیشتر از کار کرد رسانه ها انتقادشد،و آقای علییاربه عنوان سخنران درین محفل فرمود که:بامیان بی صداست (صدا بامیان از گلو خود بامیان بیرون نمیشود)،وی افزود که ما دو نوع رسانه گر داریم ،رسانه گر فعال و منفعل.فعال سوژه ساز است اما رسانه گر منفعل فقط چشم و گوش به دعوت در برنامه  بسته است وبس...گفتمان ی که برای سی دقیقه مدنظر گرفته شده بود،دریچه ی گفت وشنودها زیادی را باز کرد،درگفتمان دوگروه انتقاد کننده از فعالیتهای رسانه و انتقاده شونده از طرف فعالین مدنی و آگاهان بود.این محفل که برای ارج گذاری از آزادی رسانه ی برگذار شده بود راه کارهای نیزتوسط بعضی از رسانه گران مطرح شد،بامیان یکی از مراکز عمده تمدنی و در ضمن  مرکزیت یکی از حوزه های مردمی وقومی را در افغانستان دارد(هزارستان).اما بامیان تا هنوز یک روزنامه ی که تازه ترین معلومات را برای شهروندان بامیان ویا یکی از گوشه های این حوزه مردمی را بدهد وجود ندارد!ما امیدواریم که مردم خود دست به کار شده منتظر این وآن نشینند.                                                  هادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر